Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: "Rozbudowa sysytemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25m oraz hali sportowej Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie"


Szczecin, dnia 17.05.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

630.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i okresu rękojmi .

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Wysokość kary umownej za zwłokę

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna, ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin

 

610.520,34 zł zł

 

100 dni

 

60 miesięcy


2017/05/17
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2017/05/17, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2017/06/12 10:57:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2017/06/12 10:57:25 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/05/17 12:03:15 nowa pozycja