Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa boisk piłkarskich na terenie Stadionu Młodzieżowego przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie


Szczecin, dnia 4.08.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Przebudowa boisk piłkarskich na terenie Stadionu Młodzieżowego przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie"

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.490.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania przedmiotu umowy i okresu gwarancji.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych brutto

 

Termin wykonania

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

 

1

TAMEX Obiekty sportowe SA, ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

2.298.999,62 zł (omyłka pisarska)sprostowanie Wykonawca podał cenę brutto w wysokosci 2.989.999.62 zł

118 dni kalendarzowe

60 m-cy

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk,ul. Podlesie 17, ul. Dąbrowa Górnicza

2.570.527,20 zł

100 dni kalendarzowe

84 m-cy

 

2017/08/04
udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/08/04, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:40:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:40:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/07 11:21:26 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/04 12:56:58 nowa pozycja