Przetargi - zmiany SIWZu

modyfikacja III


 

Szczecin 17.08.2015 r.

MODYFIKACJA III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

 

W związku z licznymi pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając pytania Wykonawców:

 

1. Dla układów W2 iW3 przechodzących przez stropy między pom. technicznym a 1-szym piętrem brak klap p.poż. fi 125 mm, czy należy je zastosować

Odpowiedź: przewidzieć dla ciągów dn 125 układów W2 i W3 dodatkowe klapy dn125.

 

 • 2. Prosimy o wskazanie kolorystyki nawierzchni dróg oraz chodników. W opisie technicznym PW drogowego jest zapis „ kolorystyka nawierzchni wg opracowania architektonicznego”, lecz w PW architektonicznym nie ma określenia kolorystyki .
 •  

  Odpowiedź:dobrano kolorystykę nawierzchni dróg oraz chodników w odcieniu ciemno szarym, grafitowym

   

 • 3. Prosimy o wyjaśnienie, czy nasiąkliwość kostek betonowych ma być <5% (zapis STWiORB branża drogowa ST D-05.03.23 p. 2.3)?Zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 1338 nasiąkliwość (klasa 2-B) nie może przekraczać 6%.
 •  

  Odpowiedź:nasiąkliwość kostek betonowych (kl. 2B) wg PN-EN 1338 nie może przekraczać 6%

  4. Prosimy o uszczegółowić dane techniczne odwodnień liniowych oraz wpustów podłogowych.

  Odpowiedź: Dla odwodnień liniowych wewnętrznych przyjąć do realizacji odwodnienia o długości 700 i 1800 mm, szerokość w kołnierzu 84 mm, wysokość zabudowy 79 mm, kołnierz przyłączeniowy DN50. Dodatkowo przy ustalaniu wyrobu równoważnego należy brać pod uwagę następujące parametry:

  - konstrukcja wykonana, jako monolit ze stali nierdzewnej – brak elementów ruchomych, brak uszczelek na połączeniu kanał/odpływ, dla korytka 1800 mm jako zabudowane z dwóch sekcji lub jedno monolityczne z min. podwójnym odpływem

  - elektropolerowane wykończenie stali nierdzewnej dla niezrównanego efektu wizualnego,

  - ruszt gładki ze stali nierdzewnej, pokrywa ze stali nierdzewnej o wzorze perforacji w uzgodnieniu z zamawiającym

  - kołnierz koryta jako tzw. płaskie dla zabudowy nie przyściennej

  - nóżki do ustawienia i wypoziomowania kanału

  - wyjmowany bez narzędzi i rozbieralny na dwie połówki syfon z tworzywa,

  - pełny dostęp do kanalizacji po wyjęciu syfonu

  Dla wpustów zastosować wpust z tworzywa z wylotem pionowym DN50 z syfonem min. 50mm z kołnierzem uszczelniającym wciskowym, korpusem cylindrycznym z ramką kwadratową i pokrywą kwadratową ze stali nierdzewnej.

  5. Balustrady na trybunach - zgodnie ze specyfikacją (rozdział XV pkt 8) mamy wycenić balustradę szklaną samonośną bez pochwytu. Bardzo prosimy o uszczegółowienie (grubość szkła, sposób mocowania itp.) rysunek ? Czy taką samą balustradę mamy

  Odpowiedź:Załączono do niniejszej modyfikacji obowiązujący rysunek rewizyjny nr T.II.17/rew.1 przedstawiający gabaryty balustrady oraz sposób montażu

  6. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału V pkt 3 ppkt 3 lit b) i zastępuje nową w brzmieniu „b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych.

  7. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału V pkt 3 ppkt 3 lit c) i zastępuje nową w brzmieniu : „c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.”

  8. Prosimy o określenie typu wyrzutni dachowych.

  Odpowiedź:Prostopadłościenne z czterostronną żaluzją z wylotem poziomym. Wyrzutnie dachowe typu B z zabezpieczeniem instalacji przed opadami atmosferycznymi. Wyrzutnie przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych prostokątnych. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Stałe pióra pod kątem 450. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych. Kołnierze z profili wg systemu: dla wielkości do 950 mm profil o wysokości 20 mm, dla wielkości powyżej 950 mm profil o wysokości 30 mm.

  W uzupełnieniu informacji załączamy opis czerpni ściennych oraz kominków wentylacyjnych.

  Czerpnie ścienne.

  Czerpnie typu A z ochroną otworu przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dla zapewnienia właściwego czerpania powietrza z atmosfery. Przeznaczone do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych prostokątnych.

  Czerpnie ścienne prostokątne wykonane z blachy stalowej lakierowanej na kolor RAL 7016 (czerpnia w fasadzie szklanej), 8023 (czerpnia w elewacji z klinkieru), 7035 (czerpnia
  w elewacji z płyt betonowych) w zależności od materiału elewacji.  Stałe pióra pod kątem 450, od strony wewnętrznej wykończone siatką. Boki ramy czerpni o wymiarach do 1200x1200 łączone są za pomocą specjalnych narożników i nitów, przy większych wymiarach rama jest spawana.  Głębokość zabudowy 60 mm. Montaż systemowy wg wytycznych producenta. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych.

  Kominek wentylacyjny do kanalizacji sanitarnej

  Kominek z kołnierzami montażowymi w kolorze grafitowym. Dostosowany do rodzaju materiału wykończenia dachu. Regulowany, nieocieplany, PVC. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych 

 • 9. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału V siwz pkt 7 lit c) i zastępuje nową w brzmieniu: „c)próbki oferowanej nawierzchni akrylowej o wymiarach minimum 10x10 cm
 • W rozdziale XV siwz po pkt 3 ppkt 9 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:
  „10. Wymogi dotyczące hali tenisowej:

  a) hala tenisowa musi spełniać normy europejskie w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości dla rozgrywek międzynarodowych EN-14904

 • 10. W Projekcie Wykonawczym branża elektryczna rysunek IE-R2 (rzut hali poziom piętra – oświetlenie) zastępuje się nowym o nr IE – R2 rew A stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji

  11. W Projekcie Wykonawczym branża elektryczna opis do projektu TOM II – Hala Tenisowa Etap I Instalacje elektryczne zastępuje się nowym opisem stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji

  12. Dotychczasową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna – instalacje elektryczne, teletechniczne zastępuje się nową stanowiąca załącznik do niniejszej modyfikacji.

   

  Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 24.08.2015 r.

   Ilekroć w siwz występuje data 20.08.2015 r. zastępuje się ją datą – 24.08.2015 r.

  Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.  Załączniki:

  udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/17, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/17 12:38:33
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Joanna Matwiejczuk 2015/08/17 12:38:33 nowa pozycja