Przetargi - zmiany SIWZu

modyfikacja


Szczecin 31.07.2015 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

 W związku z licznymi pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 20.08.2015 r.

 Ilekroć w siwz występuje data 10.08.2015 r. zastępuje się ją datą – 20.08.2015 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/07/31, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/07/31 11:41:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/07/31 11:41:57 nowa pozycja