Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi


Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedziąZałączniki:

udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/01/04, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-Dyrektor, wprowadził/a: Juras Paweł, dnia: 2022/01/04 13:19:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Juras Paweł 2022/01/04 13:19:32 nowa pozycja