Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi-I


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postepowaniu pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią zadaszonego tymczasową halą namiotową wraz z zapleczem kontenerowym i zagospodarowaniem terenu na terenie Obiektu Sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104”Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/05/27, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/05/27 14:27:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/05/27 14:27:06 nowa pozycja