Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi


Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji specyfikacji  warunków zamówieniaZałączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2022/01/13, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-dyrektor, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2022/01/13 14:39:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2022/01/13 14:39:13 nowa pozycja