Przetargi - pytania

Wyjaśnienie treści swz


Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziamiZałączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/12/07, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/12/07 12:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/12/07 12:09:55 nowa pozycja