Przetargi - pytania

Wyjaśnienie treści siwz-I


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postepowaniu pn.: Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkinguZałączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska -Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/01/11 12:42:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/01/11 12:42:37 nowa pozycja