Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - I


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postepowaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/04/27, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska , wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/04/27 14:03:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/04/27 14:03:58 nowa pozycja