Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - VII część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy pzp udziela wyjaśnień dot. treści siwz – VII część

 1. Proszę o podanie średnic rur wody lodowej i parametrów zaworów regulacyjnych fragmentu dot. I etapu inwestycji na rys 02S, chyba że ten fragment jest w całości wyłączony z realizacji na tym etapie?

Odpowiedz: układ chłodzenia central w tym cały układ wody lodowej i wyposażenie central w chłodnice został wyłączony z realizacji

 1. Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie „Raportu z badań na trudnopalność dla wylewanej masy akrylowej potwierdzające uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu Indeksu Rozprzestrzeniania się Płonienia uzyskać wynik < 15” wykonanego według europejskich norm a nie jak wskazuje specyfikacja według normy amerykańskiej?
 2. Czy Zamawiający jest świadomy o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej an takim określeniu wymagań dokumentów dotyczących nawierzchni akrylowej – posiadania „Raportu z badań na trudnopalność dla wylewanej masy akrylowej, potwierdzające uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu indeksu Rozprzestrzeniania się Płomienia uzyskać wynik <15” wykonanej według norm amerykańskich, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty, iż ich spełnienie jest możliwe jedynie przez jedną firmę w Polsce?

Odpowiedź do pytania nr 2,3: Zamawiający na etapie prowadzenia procedury przetargowej nie żąda załączenia do oferty raportu na trudnopalność. Katalog dokumentów niezbędnych do złożenia określony został w siwz w rozdziale V. Pozostałe dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo w zakresie trudnopalności nawierzchni ze względów zagrożenia pożarowego w obiektach przeznaczonych do przebywania osób i spełniających wymagania zamawiającego będą wymagane na etapie realizacji. Wykonawca może składać dokumenty równoważne zgodnie z rozdziałem XV pkt  5 siwz wydane przez instytucje upoważnione do wykonywania tego typu badań, które potwierdzą wymagane parametry.

 1. Z uwagi na niejednoznaczne wyspecyfikowanie betonowych płyt elewacyjnych, prosimy
  o uściśleniem rodzaju matrycy (wskazanie katalogu matryc, podanie numeru katalogowego tych matryc) oraz wyspecyfikowanie ilości i wielkości płyt dla każdego rodzaju faktury.

Odpowiedź: W projekcie przyjęto matryce do formowania płyt betonowych producenta „Reckli Polska o numerze matrycy 2/30 B Havel (układ pionowy i ukośny zgodnie
z zapisami w projekcie). Zgodnie z rozdziałem XV pkt 5 zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

 1. Z uwagi na brak kolorystyki zagospodarowania terenu w projekcie oraz modyfikacji siwz prosimy o określenie kolorystyki nawierzchni dróg i chodników.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją II

 1. W nawiązaniu do pytania 1 z „pytania i odpowiedzi – II część” prosimy
  o potwierdzenie, że Inwestor rezygnuje z paneli akustycznych, które są widoczne w PW-architektura-TOM-III, rysunek T.III_01 H-0.01 Hala RZUT SUFITÓW, oznaczone jako TYP S.5

Odpowiedź: zgodnie z siwz

 1. Prosimy o podanie ilości sufitów podwieszanych TYP S 3, które są widoczne
  w PW-architektura TOM –III, rysunek T.III_04 H-0.01 HALA UKŁAD ŚCIANY nad pomieszczeniem  H-0.01. Na podstawie przekroju nie jest możliwe określenie powierzchni ww. sufitów. Prosimy o podanie ilości lub wskazanie dodatkowych rysunków na podstawie, których można obliczyć ich powierzchnię.

Odpowiedź: W pomieszczeniu głównym hali – H-0.01 nie projektuje się sufitów podwieszanych TYP S.3 pod kanałami wentylacyjnymi w głównej przestrzeni pomieszczenia. W modyfikacji zamawiający załączy rewizję rysunku nr T.III/04 rew.1.

 1. Prosimy o podanie wykończenia sufitów w pomieszczeniu H-0.01a Hala –hol (17,7 m kw) – brak opisu w PW-architektura –TOM-III

Odpowiedź: niezbędne informacje dla wykończenia sufitów w pomieszczeniu H-0.01, w przestrzeni wejściowej zostały przedstawione w opisie wykończenia pomieszczeń –tom III, na stronie 3 oraz ba rysunku T.III/01udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/19, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/08/19 13:32:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/08/19 13:32:48 nowa pozycja