Przetargi - pytania

PYTNIA I ODPOWIEDZI - I


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaZałączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/12/14, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska -dyrektor , wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/12/14 11:03:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/12/14 11:03:09 nowa pozycja