Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 18/2019


WYKAZ NR 18/2019

z dnia 13 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

1.

Budynek hotelowy Kompleksu Sportowego – wejście od

ul. Unisławy 29

dz. nr 12/1, obręb 1020

Parter budynku

 

1. lokal nr 1 – 14,01 m2

2. pomieszczenia wspólne:

- wejście 0,76 m2

-korytarz 2,33 m2

-WC 0,82 m2

- poczekalnia 2,93m2

Łącznie powierzchni: 20,85m2,

usługi

najem

 

15,00

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustalony zostanie w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie płatne cały rok).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  10. Najemca zgodnie z obowiązującymi zasadami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z tym poza ustaloną wysokością czynszu, Najemca opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.

 

 

Wykaz

wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 13 listopada 2019r. do dnia 4 grudnia 2019r


data wygaśnięcia: 2019/12/04


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2019/11/13, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - zastępca dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2019/11/13 13:30:08
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz  2019/11/13 13:30:08  modyfikacja wartości 
Leokadia Daukszewicz  2019/11/13 13:25:55  nowa pozycja