Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 15/2020


 WYKAZ NR 15/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na zasadzie kontynuacji, lokal użytkowy, dotychczasowemu najemcy: Klubowi Koszykówki King Wilki Morskie, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

Kompleks Sportowy

ul. Wąska 16

1020.12/1

SZ1S/00153598/7

 

lokal o powierzchni 15,10m2,

działalność

biurowa

najem

6,00zł/m²

(2,00-kr. stawki

podstawowej)

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 29 lipca 2020 r. do dnia 19 sierpnia 2020 r.


data wygaśnięcia: 2020/08/19


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/07/29, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska -Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/07/29 13:59:02
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza  2020/07/29 13:59:02  modyfikacja wartości 
Dominik Kulesza  2020/07/29 13:49:26  modyfikacja wartości 
Dominik Kulesza  2020/07/29 13:48:24  nowa pozycja