Nieruchomości - wykazy

Wykaz 18/2020


 WYKAZ NR  18/2020

z dnia 02.09.2020r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65), §4 ust.5 lit. a) uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2006.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na zasadzie kontynuacji, lokal użytkowy, dotychczasowemu najemcy: 4EDU Anna Potoka, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

KW

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia  lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Miesięczna wysokość czynszu najmu netto w zł

1.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy

ul. Litewskiej 20 w Szczecinie

obręb 2030

dz. nr 1/5

KW SZ1S/00152841/9

lokal nr 227

26,40

działalność biurowa

najem

257,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustalony został w postępowaniu przetargowym.
  2. Do wyżej wymienionego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie i wywóz odpadów).
  4. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości..
  5. Czynsz uiszczany jest w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

 

od dnia 02.09.2020r. do dnia 23.09.2020r.


data wygaśnięcia: 2020/09/23


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/09/02, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - MOSRiR, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/09/02 10:52:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza  2020/09/02 10:52:26  nowa pozycja