Nieruchomości - wykazy

wykaz nr 11/2019


WYKAZ NR  11/2019

z dnia 27 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, ze zm.), Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r.  w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas oznaczony – trzy lata, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego powierzchnię 1,5m2, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie powierzchni

Powierzchnia  (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

 

Minimalny wywoławczy miesięczny czynsz netto za przedmiotową powierzchnię

1.

Szczeciński Dom Sportu

ul. Wąska 16

1020

część dz. nr 12/1

Hol główny – miejsce pod schodami

1,5

Powierzchnia pod automat

najem

750,00 zł

 

 Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  1. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. Najemca powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  4. Wylicytowany czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
  5. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia ww. przetargu, w całości lub w części, bez podawania przyczyn.

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 03 września 2019r. do dnia 24 września 2019r.

 

Podpisano:

Dyrektor MOSRiR


data wygaśnięcia: 2019/09/24


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2019/09/03, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2019/09/03 12:54:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz  2019/09/03 12:54:30  modyfikacja wartości 
Leokadia Daukszewicz  2019/09/03 08:05:14  nowa pozycja