Nieruchomości - wykazy

Wykaz 20/2020


WYKAZ NR 20/2020

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji                            i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza nw. lokale użytkowe na potrzeby prowadzenia siedziby (biura) Rady Osiedla Kijewo, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

1.

ul. Orla w Szczecinie

(część działki nr 106/4 obręb 4107 Dąbie)

SZ1S/00191262/1

lokale o łącznej powierzchni 75,60m2,

na potrzeby prowadzenia siedziby (biura) Rady Osiedla

użyczenie

 

  1. Za lokale uiszczane będą opłaty za zużyte media.  
  2. Opłaty należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  3. Porozumienie zostanie zawarte na czas nieoznaczony.

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.


data wygaśnięcia: 2020/12/29


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/12/08, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/12/08 13:43:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza  2020/12/08 13:43:26  nowa pozycja