Nieruchomości - wykazy

wykaz nr 15/2019


WYKAZ NR 15/2019

z dnia 10 października 2019r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji, na czas nieoznaczony, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia

 lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Wysokość czynszu netto w zł

1.

ul. Wąska 16

1020

dz. nr 12/1

stara część basenowa Kompleksu Sportowego

łączna

powierzchnia

użytkowa 60,00m2,

Działalność usługowo-biurowa

najem

532,21

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i wylicytowanej stawki.
  2. Poza czynszem Najemca ponosi opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz uiszczany jest w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Wylicytowany czynsz ulega corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

  

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia  10 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.


data wygaśnięcia: 2019/10/31


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2019/10/10, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - zastępca dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2019/10/10 09:52:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz  2019/10/10 09:52:43  nowa pozycja