przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Informacja z zebrania wykonawców w pn.: Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie


 

 

 

 

INORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą pzp informuje, iż w dniu 8.08.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się zebranie Wykonawców, którego przedmiotem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonanie wizji lokalnej.

 Ze strony Zamawiającego w spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji przetargowej.  

Wykonawcy przy udziale Zamawiającego dokonali wizji lokalnej.  

Pytania zadanemu Zamawiającemu dotyczyły wysokości na jakich mają być montowane lampy w poszczególnych pomieszczeniach. Odpowiedź stanowi modyfikację siwz.

Wykonawców poinformowano o konieczności zadawania pytań dotyczących tematu zebrania w formie pisemnej.

 Na tym spotkanie zakończono.      

 

 


2017/08/10

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem