Przetargi - zmiany SIWZu

Modyfikacja 1


Szczecin 2.11.2015 r.
MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz w rozdziale V par. 9 ust. 2 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu:
„2. Zamawiający przewiduje regulowanie należności za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w następujący sposób:
a) Wykonawca nie częściej niż raz w miesiącu, począwszy od stycznia 2016 r., może przedstawiać Zamawiającemu faktury za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego,
b) płatność ostatniej faktury nie może być mniejsza niż 20 % wartości całego wynagrodzenia”.


Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.
 I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/11/02, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/11/02 12:24:27
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2015/11/02 12:24:27  nowa pozycja